Download driver máy in mã vạch Avery Dennison

Phan Văn Thái
Thứ Ba, 23.04.2024

Để cài đặt driver cho máy in mã vạch Avery Dennison, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Download driver máy in:

2. Cài đặt driver:

Sau khi tải file driver về, mở file đó và chạy trình cài đặt. Theo dõi hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

Trong quá trình cài đặt, bạn có thể cần phải chấp nhận các điều khoản sử dụng và chọn thư mục cài đặt.

3. Kết nối máy in với máy tính:

Sau khi cài đặt driver, kết nối máy in mã vạch Avery Dennison với máy tính qua cáp USB hoặc qua kết nối mạng, tùy thuộc vào model của máy in.

Máy tính có thể yêu cầu khởi động lại để hoàn tất cài đặt.

4. Kiểm tra hoạt động của máy in:

  • Sau khi máy tính khởi động lại, hãy mở một chương trình (như Word hoặc một ứng dụng in mã vạch) và thử in một tài liệu test để đảm bảo rằng máy in hoạt động chính xác.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng máy in, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Sonamin để nhận sự trợ giúp.